top of page

Havenwerken

Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort


februari 2021 - april 2022


Eens een ander type opdracht…


Begin dit jaar werd onze hulp ingeroepen door de Koninklijke Yachtclub in Nieuwpoort (KYCN). Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK), dat eigenaar is van de haven en de concessie ervan aan de KYCN heeft toevertrouwd, heeft beslist alle basisinfrastructuur van de haven te vernieuwen. Concreet worden de hoofdsteigers, landhoofden en loopbruggen, heipalen en de openbare verlichting rondom de spuikom aangepakt. De haven krijgt een volledige nieuwe indeling waardoor er enkele plaatsen bijkomen.


De KYCN zag deze plannen als een unieke kans om na 15 jaar ook haar eigen infrastructuur op het water te vernieuwen. Zo investeert de KYCN in een groot aantal nieuwe vingerpieren, een nieuw elektriciteit -en waternetwerk, een nieuw wifi-systeem, een grondige renovatie van het havenmeesterkantoor, een sanitair ponton en nieuwe signalisatie.


De grootste uitdaging in dit project is om de haven leeg te krijgen tegen 30 september en vervolgens volledig ontmanteld te hebben tegen 1 november. Álle boten dienen uit het water gehaald te worden of zich naar andere havens te verplaatsen. Daarnaast moeten alle vingerpieren op het droge worden gelegd en moet het bestaande water -en elektriciteitsnetwerk afgebroken worden. Met andere woorden ... een heus logistiek vraagstuk.


Reach For More staat in voor de co-coördinatie van het project. Als eerste zijn we de tussenpersoon voor AMDK en de Jachtclub. Wij wonen werkbesprekingen bij, stemmen planningen op elkaar af en staan in voor het aanvragen van vergunningen. Daarnaast volgen wij alle werkzaamheden op die voor rekening van de KYCN zijn: we stellen bestekdossiers, planningen en budgetteringen op, we doen opmetingen en regelen alle praktische zaken met het havenpersoneel en de Stad Nieuwpoort.


Deze opdracht is een toffe uitdaging die in september volledig zal losbarsten en afgerond zou moeten worden tegen april 2022.

bottom of page